Islamitische Vereniging Vianen

Homepagina

Islamitische Vereniging Vianen

Welkom op de website van de Islamitische Vereniging Vianen (IVV), binnen de islamitische gemeenschap in Vianen beter bekend als moskee Al-Hadi Nabawi.

De moskee is door de islamitische gemeenschap in Vianen opgericht begin jaren 80. In 2003 heeft een enorme brand ervoor gezorgd dat we genoodzaakt waren om noodlocaties te gebruiken, maar in 2011 zijn wij weer teruggekeerd op de Lafayette straat in een nieuw gebouw.

De kernactiviteit van de moskee is het gezamenlijk kunnen verrichten van de vijf verplichte gebeden, maar de moskee is meer dan een gebedsruimte. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten is het aanbieden van islamitische, educatieve, maatschappelijke en culturele activiteiten.

Voor de samenleving is onze moskee de plek om informatie te krijgen over de Islam ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Om nog meer te onderstrepen is de vereniging een plek is voor iedereen, wat de afkomst van iemand ook is.

Sluiten Moskee ivm corona

De Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO), waar Moskee ElMouahidine lid van is, heeft samen met een aantal andere moskeeën uit Utrecht en omgeving (besturen en imams) besloten om per direct de deuren te sluiten.

In lijn met het advies en de richtlijnen van het RIVM en kabinet en in overleg met onze imams, hebben de moskeeën besloten per direct de deuren te sluiten tot nader order.

De vrijdaggebeden, de dagelijkse vijf gebeden, alle lessen en activiteiten zullen tot nader order worden opgeschort.

SMUO en de overige moskeeën uit Utrecht nemen hun verantwoordelijkheid in deze en proberen bij te dragen aan de veiligheid en de gezondheid van onze gemeenschap, alsmede de mensen in onze gehele samenleving, opdat het virus zich niet verder verspreidt.

Het tijdelijk sluiten van onze deuren doet ons daarom heel veel verdriet, maar weegt gelet op de risico’s in deze fase zwaarder. Wij begrijpen dat dit besluit ook onze achterban verdriet doet en doen daarom een dringend beroep op jullie geduld en begrip in deze moeilijke situatie.

Mochten er ontwikkelingen zijn dan zullen wij jullie zo snel mogelijk hierover informeren.

Verder is het advies om voorzichtig te zijn de komende tijd en de nodige hygiëne- en omgangsmaatregelen op te volgen (www.rivm.nl).

Wij dienen vooral terug te keren tot Allaah en het bezig zijn met het gedenken van Allaah en smeekbeden te verrichten; O Allaah, bescherm ons tegen alles wat schadelijk is voor ons. Moge Allaah de zieken snel genezing geven en ons allen behoeden voor het al het kwade, amien.

Wa alaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakaatoeh,

Het bestuur SMUO