Islamitische Vereniging Vianen

ANBI

ANBI

De Islamitische Vereniging Vianen (IVV) is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die voor minimaal 90% het algemeen nut beoogt en voldoet aan enkele bijkomende voorwaarden.

Het IVV, als religieuze organisatie, past met haar activiteiten binnen het concept van algemeen nut beogende instelling.

Eén van de verplichtingen voor het kunnen behouden van de ANBI-status is het publiceren van enkele gegevens op een internetsite. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen worden deze gegevens hieronder gepubliceerd.

Naam

Islamitische Vereniging Vianen, in de volksmond ook wel bekend als ‘’Moskee Vianen’’

RSIN

802477756

KvK-nummer

40324930

Contactgegevens

De Lafayettestraat 2

4131 GV, Vianen

Doelstelling

  • Het beheren en exploiteren van een moskee / islamitisch centrum alsmede het bevorderen van integratie, emancipatie en participatie van haar leden in de maatschappij;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten.
Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en namen van de bestuurders

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Naam Functie
A. Yakoub Voorzitter
T. Boudal Vice- Voorzitter
M. El Ayachi Penningmeester
I. Abouellotfi Secretaris


Alle werkzaamheden worden volledig op vrijwillige basis verricht door het bestuur.


Beleidsplan

Er wordt hier momenteel aan gewerkt, wij trachten dit zo snel mogelijk te publiceren.

Financiële verantwoording

Er wordt hier momenteel aan gewerkt, wij trachten dit zo snel mogelijk te publiceren.