Islamitische Vereniging Vianen

Over ons

Over ons

In essentie is de kernactiviteit van de moskee het gezamenlijk kunnen verrichten van de vijf verplichte gebeden, maar de moskee is meer dan een gebedsruimte. Een belangrijk onderdeel van de moskee is het aanbieden van islamitische, educatieve, maatschappelijke en culturele activiteiten. Onze moskee is een plek voor iedereen, ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging, om informatie te verkrijgen over de Islam.

De moskee is door de islamitische gemeenschap in Vianen opgericht begin jaren 80. In 2003 heeft een enorme brand ervoor gezorgd dat we genoodzaakt waren om noodlocaties te gebruiken, maar in 2011 zijn wij weer teruggekeerd op de Lafayette straat in een nieuw gebouw.

Het bestuur van de Islamitische Vereniging Vianen (IVV) bestaat uit 4 personen. De bestuursfuncties worden volledig vrijwillig gedaan. Het bestuur offert veel vrije tijd aan aan deze functies, maar dit wordt met veel motivatie en voldoening gedaan. Ieder mens is vanuit de Islam verplicht om bij te dragen aan de maatschappij, dus dit geeft een voldoening voor het bestuur om deze taak om zich te nemen.

Het bestuur is er om uw belangen te dienen, wij zijn er voor u. Wij beslissen niet voor u, wij beslissen samen met u. Het bestuur neemt het definitieve besluit en is daarmee verantwoordelijk voor wat er gebeurt in en om de moskee. U kunt altijd iemand van het bestuur aanspreken als u wat te zeggen of te vragen heeft.

Doelstellingen
  • Het bieden van een gebedsruimte waar toenadering gezocht kan worden tot Allah.
  • Het bieden van een ruimte om kennis op te doen.
  • Het bevorderen en in stand houden van de Islamitische cultuur.
  • Het bevorderen van de sociale- en maatschappelijke omstandigheden van de Islamitische burger in Nederland.
  • De vereniging tracht bovenstaande doelen te bereiken door het kweken van wederzijds begrip voor de verschillende culturen. Hiervoor organiseert de vereniging voor zowel haar leden als niet-leden educatieve, sociaal-culturele, religieuze, sportieve en maatschappelijke activiteiten om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.
  • Ook wordt er gei╠łnvesteerd in activiteiten op lokaal niveau in samenwerking met wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen om het actief burgerschap in de Nederlandse samenleving te bevorderen.