Islamitische Vereniging Vianen

Activiteiten

Activiteiten
Algemeen

De kernactiviteit van de moskee is het gezamenlijk kunnen verrichten van de vijf verplichte gebeden & kennis opdoen van de Islam. Naast het religieus aspect, heeft het namelijk ook een sociaal aspect. De moskeegangers kunnen zich organiseren, interacteren en zouden eventueel aan belangenbehartiging kunnen doen.

Onderwijs is een belangrijke activiteit. Dit is overigens ook een plicht voor iedere moslim. Het is voor iedere moslim van groot belang om o.a. de Arabische taal te leren. Het beheersen van deze zeer rijke taal is essentieel om de Qur’aan, fiqh en hadith goed te kunnen begrijpen en te bestuderen.

Om die reden hebben wij activiteiten in de moskee om kennis op te doen. Naast dat er ruimte is voor iedereen om kennis op te doen zijn er ook specifieke activiteiten voor jongeren/ kinderen en vrouwen.

Kinderen/ Jongeren

Onderwijs speelt een grote rol in de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden zijn noodzakelijk om te kunnen participeren in de samenleving.

Daarvoor is het vergaren van kennis noodzakelijk. Wij geven daarom ook les in de moskee.

Vrouwen

De activiteiten voor vrouwen worden door de vrouwen zelf georganiseerd in de moskee. Zo worden er islamitische- en arabische taallessen gegeven, lezingen gehouden en overige maatschappelijke activiteiten.